To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Utvärdering av högkoleped… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Utvärdering av högkolepedagogisk utbildning - Högskolepedagogik 2: områdesspecifik pedagogik, 5 hp (HPE102)

Report
Authors Björn Ohlsson
Jan Holmer
Publisher University of Gothenburg
Place of publication Göteborg
Publication year 2011
Published at Department of Work Science
Language sv
Links www.pil.gu.se/digitalAssets/1337/13...
Keywords högskolepedagogik,
Subject categories Pedagogy

Abstract

En utvärdering av kursen HPE102 (5hp), en del av den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen vid Göteborgs universitet, på uppdrag av PIL-enheten, GU. Rapporten bygger på intervjuer med kursdeltagare och kursansvariga för kursen vt och ht 2010, samt kursplaner, kursrapporter mm. Rapporten värderar de sju generella områden som utvärderingen föreslås omfatta, enligt utvärderingsuppdraget, samt ger ett antal rekommendationer med förslag till förbättringar inom respektive område.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?