To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Metodutveckling och arbet… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Metodutveckling och arbetsprocess i en studie av brottsofferstöd genomförd i samarbete mellan Göteborgs kommun och Göteborgs universitet. Erfarenheter, lärdomar och reflektioner.

Report
Authors Stig Grundvall
Ann Hanbert
Ingrid Sahlin
Ulla-Britt Wennerström
Publisher Göteborgs kommun/Brottsoffermyndigheten
Publication year 2011
Published at Department of Sociology
Department of Social Work
Language sv
Keywords Brottsoffer, brottsofferstöd, samarbete, metodutveckling
Subject categories Social Sciences

Abstract

Rapporten består av samlade erfarenheter och lärdomar av hur ett samarbete mellan kommun och universitet kan fungera beträffande utvärdering av stöd till brottsoffer i Göteborg. I rapporten redovisas och diskuteras också de metoder som använts i projektets olika stadier och vilka avvägningar som gjorts beträffande uppkomna svårigheter.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?