To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Meningen med textilier el… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Meningen med textilier eller hur textilen blev feminin

Conference paper
Authors Anneli Palmsköld
Published in Paper från ACSIS nationella forskarkonferens för kulturstudier, Norrköping 13-15 juni 2005
Pages 1-8
ISSN 1650-3686
Publication year 2005
Published at Department of Environmental Science and Conservation, Conservation
Pages 1-8
Language sv
Links www.ep.liu.se/ecp/015/063/ecp015063...
Keywords textilier, materialitet, femininitet, görande
Subject categories Ethnology

Abstract

Hur går det till när meningen med tingen förändras och tar nya former? Med textilier som exempel diskuteras hur dessa tolkats på olika sätt och tilldelats skilda meningar. Textilkonsten sågs i mitten av 1800-talet som all konsts ursprung, med sina iakttagbara urformer i ornamen-tiken – allt enligt den tyske konstteoretikern Gottfried Semper. Textilier kom i ett senare skede att tolkas som materialiserad kvinnlighet, i linje med tidens tankar om könen som po-lära och komplementära. Att utöva textil slöjd förknippades med skötsamhet och hög moral i hemslöjdsrörelsens retorik kring förra sekelskiftet. Under 1900-talet förvandlades tolkningen av textil produktion och reproduktion från kvinnlig vardagssyssla till å ena sidan ”förspilld kvinnokraft” och å andra sidan kreativt skapande hantverk. Att följa processerna bakom det förändrade talet om textil, är också att se vem som talar och vad det som sägs betyder. Vilka verkningar får tingen och talet om dem?

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?