To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Funktionell textanalys… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Funktionell textanalys

Edited book
Authors Per Holmberg
Anna-Malin Karlsson
Andreas Nord
ISBN 978-91-1-303276-4
Publisher Norstedts
Place of publication Stockholm
Publication year 2011
Published at Department of Swedish
Language sv
Subject categories Swedish language, Specific Languages, Scandinavian languages

Abstract

Den systemisk-funktionella grammatiken (SFG) har på senare år blivit alltmer populär i Sverige. Skrivdidaktiker och textforskare tilltalas av modellen och använder de grammatiska kategorierna i analyser och undervisning. Kanske kan detta förklaras av den starka förankringen i kontexten - SFG fungerar helt enkelt bra för att beskriva språk i sammanhang, liksom för att analysera hur språket är med och skapar sammanhang. Analysen är dock inte alltid enkel utan kräver att man vänder och vrider på perspektiven. En bra hjälp är förstås att titta på andra analyser. Hittills har detta varit en bristvara, men det vill denna bok försöka åtgärda. Boken har sin utgångspunkt i två forskarkurser i systemisk-funktionell grammatik för textanalys och presenterar ett urval av de analyser som gjordes under dessa kurser. Bokens tre redaktörer har samlat sina erfarenheter av grammatisk analys av texter och inleder bokens olika avdelningar med kapitel som tar upp dels grunderna i analysen, dels tänkbara problem och överväganden. Bokens kapitel är uppdelade i tre grupper: en som tar upp den ideationella metafunktionen, en som tar upp den interpersonella metafunktionen och en som särskilt handlar om perspektiv som går på tvärs över metafunktionerna. I kapitlen analyseras många olika sorters texter, till exempel reklam, platsannonser, elevinsändare, vigselordningar och styrdokument för skolan. Ambitionen är att ge läsaren en god inblick i hur den systemisk-funktionella grammatiken kan användas för att analysera texter. Boken kan användas på kurser i språkvetenskaplig textanalys på olika nivåer, men också av forskare med intresse för tillämpningen av den funktionella grammatiken. Även lärare som arbetar med SFG-inspirerad undervisning i skolan kan ha glädje av bokens exempel.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?