To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Litteratur i gränszonen. … - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Litteratur i gränszonen. Transnationella litteraturer i översättning ur ett nordiskt perspektiv.

Edited book
Authors Elisabeth Bladh
Christina Kullberg
ISBN 978-91-85941-32
Publisher Högskolan Dalarna
Place of publication Falun
Publication year 2011
Published at Department of Languages and Literatures
Language sv
Keywords översättning, reception, utomeuropeisk litteratur, Norden
Subject categories General Literature Studies, Other Humanities not elsewhere specified

Abstract

Antologin analyserar texter som uppstått i sammanhang där olika språk mer eller mindre frivilligt samexisterar och ställer frågan om vad som händer när verk vandrar från ett språk till ett annat, från en kontext till en annan. Boken stammar ur ett antal workshopar kring översättning och reception av utomeuropeiska litteraturer i Norden och samlar forskningsrapporter från tio forskare från olika ämnen som kritiskt diskuterar olika aspekter av transnationalism i litteraturen. Uppsatserna bidrar inte bara till att belysa hur vi genom litteraturen bemöter det främmande utan har också som syfte att synliggöra och problematisera Nordens plats på en världslitterära fältet.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?