To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Social kontroll. Övervakn… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Social kontroll. Övervakning, disciplinering och självreglering

Edited book
Authors Bengt Larsson
Oskar Engdahl
ISBN 978-91-47-09468-4
Publisher Liber
Place of publication Malmö
Publication year 2011
Published at Department of Sociology
Language sv
Subject categories Sociology

Abstract

Denna bok ger en första introduktion till studiet av social kontroll. Den tar upp såväl teoretiska perspektiv som konkreta exempel på hur social kontroll utövas inom områden som skola och kamratgrupper, arbetsliv och ekonomi samt polis och kriminalvård. Som lärobok kan den användas på grundläggande nivå i sociologi, kriminologi, socialpsykologi, socialt arbete eller närliggande ämnen med intresse för hur människor övervakas, styrs och anpassar sig till omgivningens förväntningar.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?