To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Självreglering på operson… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Självreglering på opersonliga marknader – professionalisering och licensiering

Conference paper
Authors Bengt Larsson
Oskar Engdahl
Published in Sociologförbundets årsmöteskonferens 2010
Publication year 2010
Published at Department of Sociology
Language sv
Subject categories Sociology

Abstract

Med aktiemarknadens etablering och utbredning följde ett ökat behov av intermediära funktionärer och kontrollsystem, som granskar och förmedlar information för marknadsaktörer utan direkt tillgång till de kunskaper och färdigheter som behövs för att ta informerade beslut. Detta paper syftar till att bidra med en teoretiskt informerad analys av nämnda professioners etablering i relation till marknadernas framväxt i Sverige. I fokus för studien placeras de olika former av kontrollsystem som reglerar dessa yrkesgruppers verksamhet i relation till marknadsaktörernas informationsbehov. Speciellt diskuteras samspelet mellan den externa reglering och kontroll som dessa yrkesgrupper underkastats och de former av självreglering som de utvecklat i relation till de yttre kontrollsystemen – såsom licensiering, auktorisering, utbildning och kvalitetskontroller – samt på vilket sätt dessa kontrollformer utgör ett slags ”institutionaliserad misstro” som syftar till att stärka förtroendet för både dessa yrkesgrupper och för aktie- och finansmarknaden, från marknadsaktörer utan insiderkunskap och från det omgivande samhället i stort.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?