To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

”Med kompisar har man ju … - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

”Med kompisar har man ju bråkat” – konstruktioner av ”skojbråk”

Conference contribution
Authors Sara Uhnoo
Published in Sociologförbundets årsmöte, Uppsala, mars 2009.
Pages 29
Publication year 2009
Published at Department of Sociology
Pages 29
Language sv
Keywords skojbråk, diskursanalys, ungdomar, våld, moral
Subject categories Sociology, Criminology

Abstract

Min avhandling handlar om hur ungdomar tillskriver mening till och drar moraliska gränser kring ”våld”. Kapitlets syfte är att undersöka ett fyrtiotal gymnasieungdomars lokala tolkningspraktiker kring ”skojbråk” samt att jämföra det med mer övergripande, offentliga och vuxenpräglade diskurser som har identifierats bl.a. i dagspress, tidigare forskning och skolors mobbningsplaner. Två huvudsakliga diskurser urskildes i ungdomarnas tal: en normaliserings- och en eskaleringsdiskurs. Normaliseringsdiskursen konstruerar skojbråk som aldrig på allvar, som vardaglig interaktion mellan dem som känner varandra, framför allt kompisar. Det antas vara en regelstyrd rolig lek som båda är med på och som inte kränker eller skadar. Eskaleringsdiskursen utgår istället från att skojbråk urartar och blir på ”riktigt” vilket implicerar att det är potentiellt kränkande och riskfyllt. En ambivalent bild framträder där skojbråk å ena sidan konstrueras som regelstyrt och å andra sidan som potentiellt normlöst och (ett förstadium till) ”våld” och ”mobbning”. Tolkningskonflikter riskerar att uppstå då ungdomarna främst, men inte endast, tar den normaliserande diskursen i bruk medan det offentliga mer vuxenpräglade talet istället domineras starkt av den mer probleminriktade eskaleringsdiskursen.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?