To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Att utveckla litteracitet… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Att utveckla litteracitet i vuxen ålder - alfabetisering i en tvåspråkig kontext

Chapter in book
Authors Qarin Franker
Published in Hyltenstam, K och Lindberg, I (red): Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle
Pages 38
ISBN 91-44-01108-3
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2004
Published at Department of Swedish
Pages 38
Language sv
Keywords litteracitet, andraspråksinlärning, alfabetisering, svenska för invandrare, sfi, literacy,
Subject categories Specific Languages

Abstract

Artikeln ger en översikt av kunskapsområdet ”multi lingual basic adult literacy”. Här presenteras de olika forskningsfält som ingår i det mångdiciplinära område som vuxnas tillägnande av en fungerande andraspråkslitteracitet består av. Även vissa didaktiska verksamheter som pågår inom området granskas. Perspektivet är nordiskt men internationell forskning står trots det för huvuddelen av ramverket.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?