To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Genotypisk detektion av E… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Genotypisk detektion av ESBL (Extended-Spectrum Betalactamase)-gener och artbestämning av ESBL-producerande Enterobacteriacea med dnaJ. En pilot-studie från Göteborg

Poster
Authors Nahid Karami
Christina Åhrén
Edward R.B. Moore
Published in Svenska Läkaresällskapet Medicinska Riksstämman 2008, November 26, Göteborg, Sweden
Publication year 2008
Published at Institute of Biomedicine, Department of Infectious Medicine
Language en
Subject categories Microbiology in the medical area

Abstract

Sedan några år tillbaka har antalet resistenta Gram-negativa tarmbakterier som producerar extended spectrum beta-lactamase (ESBL)-enzym ökat kraftigt både i sjukhus miljön och i samhället. ESBL påvisades först hos Escherichia coli och Klebsiella pneumoniae, men har även detekterats hos Salmonella, Proteus, Enterobacter, Serratia och Pseudomonas spp. ESBL-producerande bakterier förekommer allt oftare vid allvarliga infektioner och även dödsfall har rapporteras. Det finns fyra huvudgrupper av ESBL enzymer; TEM, SHV, OXA och CTX-M där det sistnämnda är det mest vanligt förekommande. dnaJ är en mycket konserverad ”housekeeping gene” som deltar i syntesen av ”heat shock protein” och förekommer i alla mikroorganismer. Med partiell sekvensering av dnaJ kan man få en högre upplösning mellan arterna inom Enterobactericea-familjen än med 16S rDNA. Mellan november 2007 och mars 2008 analyserades 50 gramnegativa isolat med ESBL-fenotyp från Bakteriologiska laboratoriet i Göteborg. Proverna kom huvudsakligen från urinvägarna. Alla isolat med nedsatt känslighet för cefotaxim eller ceftazidim i diskdiffusion bekräftades med E-test för cefotaxim eller ceftazidim med och utan klavulansyra. All isolat analyserades med dnaJ för artbestämning och screenades med en multiplex PCR för olika ESBL gener. CTX-M positiva isolat analyserades med PCR för CTX-M subgrupper; CTX-M-1, CTX-M-2 och CTX-M-9. dnaJ-sekvensering kunde artbestämma all isolat till E. coli (n= 48) eller K. pneumonia (n=2). Fyrtiosju isolat (94%) bar CTX-M genen, varav 83 % (39/47) hade genen tillhörande CTX-M-grupp 1 och 17% CTX-M-grupp 9. Inget E. coli isolat tillhörde CTX-M-grupp 2. En av K. pneumonia tillhörde CTX-M-grupp 1 och den andra grupp 2. Mer än två tredjedelar av CTX-M positiva hade antingen TEM eller OXA gener. Femton procent hade CTX-M i kombination med TEM och OXA. Med hjälp av genotypisk analyse kunde vi artbestämma alla isolat och även dela in alla E. coli -isolat i 5 dnaJ types. ESBL isolat med CTX-M typ var den mest vanligt förekommande och en stor del av dessa tillhörde CTX-M grupp 1.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?