To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Arbetsgivares uppfattning… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Arbetsgivares uppfattningar om arbetsförhållanden och kompetens bland arbetstagare som är 50+

Report
Authors Jan Johansson Hanse
A M Särner
Roland Kadefors
Publisher Arbetslivsisntitutet Arbetslivsrapport nr 2007:6
Place of publication Stockholm
Publication year 2007
Published at Department of Work Science
Department of Psychology
Language sv
Keywords äldre medarbetare, arbetsgivare, kompetens, erfarenhet, pension, hälsa
Subject categories Work Sciences

Abstract

Syftet var att ta reda på arbetsgivares uppfattningar om äldre arbetskraft (50+). Studien har genomförts inom ramen för projektet Livskompetens 50+ (http://www.livskompetens.com). Totalt medverkade 147 arbetsgivare från Svenskt Näringslivs medlemsregister inom Västra Götalandsregionen. Arbetsgivarna besvarade en web-baserad enkät med ca 25 frågor. Resultaten visade bl.a. att kompetensutvecklingen många gånger inte är riktad till en specifik åldersgrupp utan efter medarbetarnas behov. Kunskapsöverföringen mellan äldre och yngre medarbetare sker exempelvis genom organiserade mentorsprogram och lärlingssystem eller som en naturlig del i den dagliga kommunikationen och samarbetet mellan äldre och yngre. De vanligaste orsakerna till att äldre medarbetare lämnar arbetslivet före 65 års ålder beror enligt arbetsgivarna på medarbetarnas hälsa, att medarbetarna har egna ekonomiska möjligheter att lämna arbetslivet tidigt eller att familj och fritidintressen lockar mer än arbetet. Endast en liten andel av arbetsgivarna uppgav ”bristande kompetens” som orsak till att äldre medarbetare lämnar arbetslivet före 65 års ålder.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?