To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Att fråga mammor till bar… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Att fråga mammor till barn som är aktuella på BUP om de varit utsatta för våld av sin partner.

Journal article
Authors G Hedtjärn
Ole Hultmann
Anders G Broberg
Published in Läkartidningen
Volume 106
Issue 48
Pages 3242-3247
Publication year 2009
Published at Department of Psychology
Pages 3242-3247
Language sv
Keywords Domestic violence, Intimate partner violence, Prevalence, Child and adolescent psychiatry
Subject categories Social Sciences, Applied Psychology

Abstract

Studier av förekomst av våld mot mamman bland patienter inom barn- och ungdomspsykiatrin saknas nästan helt. BUP-personal frågar inte rutinmässigt om våld i familjen, trots att svaret kan ha implikationer för såväl utredning som behandling. På försök infördes frågan som del av anamnesen på en BUP-mottagning. Under 2007 svarade 21 procent av 308 tillfrågade mammor att de utsatts för våld av sin partner. I 30 procent av ärendena ställdes frågan dock inte. Behandlare med professionell erfarenhet av arbete med våld i familjen ställde frågan betydligt oftare än övriga. De barn som bevittnat våld levde i högre grad ensamt med modern, hade betydligt oftare själva utsatts för våld och kontaktorsaken var oftare relationsproblem jämfört med en kontrollgrupp. Studien tyder på att en betydande andel patienter vid BUP upplevt våld mot sin mamma och att andelen kända fall av våld i familjen ökar kraftigt då man frågar explicit om det.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?