To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Marknära ozon, SO2, NO2 o… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Marknära ozon, SO2, NO2 och sot vid Östads Säteri 1987-2003

Report
Authors Per Erik Karlsson
Håkan Pleijel
H. Danielsson
Publisher IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Place of publication Stockholm
Publication year 2004
Published at Department of Environmental Science and Conservation, Applied Environmental Science
Language sv
Keywords marknära ozon, kvävedioxid, svaveldioxid, sot, gasformiga luftföroreningar, Västra Götalands län
Subject categories Environmental chemistry

Abstract

IVL Svenska Miljöinstiutet AB har tillsammans med Göteborgs Universitet bedrivit experimentell forskning kring inverkan av luftföroreningar på växtligheten vid Östads säteri sedan 1987. Östads säteri är beläget i Alingsås kommun vid sjön Mjörn, ca 45 km nordost om Göteborg. Den experimentella verksamheten har främst varit inriktad på inverkan av marknära ozon på skördeavkastning hos vete samt inverkan på tillväxten hos gran och björk. I samband med experimenten har mätningar gjorts av halterna i omgivningsluften av olika gasformiga luftföroreningar, främst ozon, NO2 och SO2, samt sot. I föreliggande rapport har dessa mätningar sammanställts och olika medlevärden samt ackumulerade ozonexponerings index beräknats. Dessa har jämförts med motsvarande medelvärden och ackumulerade index från relevanta omkringliggande mätlokaler i södra Sverige.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?