To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Mänskliga möten över grän… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Mänskliga möten över gränser - Vård och social omsorg i det mångkulturella samhället

Edited book
Authors Carl Martin Allwood
Per Johnsson
ISBN 978147084678
Publisher LIBER
Place of publication Stockholm
Publication year 2009
Published at Department of Psychology
Language sv
Keywords Kulturmöten, Invandrare, vård och omsorg, psykologi, det mångkulturella samhället
Subject categories Psychiatry, Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology, Social Sciences, Other Social Sciences not elsewhere specified

Abstract

I dag bor det i Sverige ca 1,4 miljoner människor som kommit hit från andra länder. De har alla olika bakgrund, kultur och historia. Många av dessa personer uppsöker medicinsk och psykologisk behandling eller social omsorg. Men både hos vårdgivare och t ex inom det svenska utbildningssystemet finns fortfarande kunskapsbrister om hur man på bästa sätt kan hjälpa och stödja personer med annan bakgrund än den traditionellt svenska. Mänskliga möten över gränser - Vård och social omsorg i det mångkulturella samhället försöker fylla några av dessa luckor. Boken erbjuder både teoretiska kunskaper och praktiska råd om hur vi kan möta dessa människor, över såväl kulturella som sociala och erfarenhetsmässiga gränser. Den skildrar många av de viktiga men ibland svåra frågor som kan uppstå när människor från andra kulturer, med andra erfarenheter och referensramar, möter det svenska samhället i allmänhet och vård och omsorg i synnerhet. Boken tar bland annat upp: - barn och vuxna i asylprocessen - posttraumatiska störningar hos flyktingar - smärtans psykologi och fysiologi - hedersrelaterat familjevåld - synen på sjukdomars orsak i olika kulturer - den svenska primärvårdens möte med invandrare - människans kognitiva förmågor i ett mångkulturellt samhälle, inklusive deras diagnos - psykoterapi och rådgivning till flyktingar - anpassning i ett mångkulturellt samhälle, främst i mötet mellan inflyttade och vården.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?