To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Stimulated recall: Några … - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Stimulated recall: Några anteckningar om en metod att generera data

Journal article
Authors Björn Haglund
Published in Pedagogisk Forskning i Sverige
Volume 8
Issue 3
Pages 145-157
ISSN 1401-6788
Publication year 2003
Published at Department of Education
Pages 145-157
Language sv
Links www.ped.gu.se/biorn/journal/pedfo/p...
Keywords Stimulated recall, Intervju, Interaktivt tänkande
Subject categories Pedagogy

Abstract

Sammanfattning: I artikeln beskrivs stimulated recall, en metod där man med hjälp av ljudband- eller videoinspelat material dokumenterar en intervjupersons verksamhet. Den intervjuade får kort efter inspelningen ta del av materialet för att se och höra sig själv i aktion och kommentera inspelningen. På så sätt ska det inspelade materialet stimulera och påminna respondenten om sitt tänkande under den dokumenterade episoden. Det är svårt att se stimulated recall som en metod med en bestämd manual, som man ska följa. Det är snarare så att undersökningar som genomförts med stimulated recall kan skilja sig åt på betydelsefulla sätt, bland annat beroende på forskningsintresse, intervjutekniker men även beroende på mer grundläggande antaganden om vad respondenterna egentligen har möjlighet att verbalisera.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?