To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Stadens trädgårdar. Forum… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Stadens trädgårdar. Forums seminarium i Göteborg 2008

Magazine article
Authors Ingrid Martins Holmberg
Published in Bulletin för trädgårdshistorisk forskning, Forum för Trädgårdshistorisk forskning
Volume 22:2009
Pages 3-3
ISSN 1652-2362
Publication year 2009
Published at Department of Conservation
Pages 3-3
Language sv
Links www.gardenhistoryforum.org/Bulletin...
Keywords stadsträdgårdshistoria, konferens, kulturarv, restaurering och vård av gamla stadsträdgårdar
Subject categories Landscape Architecture, Nature conservation and landscape management, Settlement studies, Cultural Studies

Abstract

Rapport från Forum för trädgårdshistorias årliga seminarium 25–27 september 2008 i Göteborg. Seminariets tema lyfte fram trädgårdar i städer som en företeelse med stor variation och bredd, men också som ett betydelsefullt inslag i stadsliv och stadsbyggande. Trots att trädgårdar är och har varit allmänt förekommande i städerna, utgör de ändå ett relativt nytt forskningsfält med spännande potential.Frågorna som ställdes spände över ett brett spektrum: Hur har relationen mellan stad och omland sett ut i ett trädgårdshistoriskt perspektiv? Hur har den privata trädgårdens funktion förändrats? Vad säger trädgårdarnas skiftande gestaltning och betydelse om samhällets utveckling? Vad kan vi mena med stadens trädgårdar?

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?