To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Det Mångreligiösa Sverige… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Det Mångreligiösa Sverige - ett landskap i förändring. Andra upplagan

Edited book
Authors Daniel Andersson
Åke Sander
ISBN 978-91-44-0598-1
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2009
Published at Department of Literature, History of Ideas, and Religion
Language sv
Keywords mångreligiositet, religös förändring, religionsmöten
Subject categories Sociology of religion, History of Religions

Abstract

I boken beskrivs Sveriges nya religiösa landskap och de förändringsprocesser som blir följden av möten mellan majoritetssamälle och minoritetsreligioner. Förståelse av religionens plats och roll i nutiden är viktig som bakgrund till olika skeenden och problem i världen. Boken innehåller en allmän historik om de olika religionerna och grundmaterial som ger läsaren en bild av det mångsidiga religiösa landskapet av idag. Författarna beskriver hur hinduism, buddhism, sikhism, judendom, östkyrkan, islam och New Age utövas och påverkas. Boken ger också en uppsättning metodiska nycklar för förståelse av religionens plats och roll för individer och samhällen.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?