To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Att undersöka möjligheter… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Att undersöka möjligheter till ämnesdidaktisk progression

Chapter in book
Authors Git Börjesson
Björn Friis Johannsen
Marie Ståhl
Maria Svensson
Maria Åström
Published in Vetenskaplighet i högre utbildning - Erfarenheter från lärarutbildningen. Franck, Olof (red.)
Pages 157-178
ISBN 978-91-44-13063-7
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2019
Published at Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies
Pages 157-178
Language sv
Keywords ämnesdidaktik, progression, lärarutbildning, naturvetenskap, grundskolan, ämnesinnehåll, ämnesdidaktiska begepp och generella begrepp, explicit och implicit ämnesdidaktik
Subject categories Learning, Didactics

Abstract

I lärarutbildningen finns sedan lång tid tillbaka ett speciellt intresse för vilka professionella kunskaper en lärare bör ha för att undervisa inom ett ämnesområde, det vill säga vilken ämnesdidaktisk kompetens som krävs för att bedriva undervisning. Det finns i lärarutbildningen också, på samma sätt som i andra utbildningar , ett intresse för progression av lärandet. Progression kan beskrivas som det sätt som lärandet tar sig uttryck, det vill säga ett bevis för resultatet av lärandet hos individer. Det finns forskning när det gäller progression i relation till så väl individens lärande som vad ämnesdidaktisk kunskap och lärande är, och hur det kan tolkas och iscensättas i olika utbildningssammanhang. Trots det så saknas det forskning som kombinerar dessa båda delar, ämnesdidaktiska kunskaper och ämnesdidaktisk progression inom lärarutbildningens kurser. Vi har genom att använda kollegiala samtal försökt synliggöra vad, varför och hur ämnesdidaktik framträder i lärarprogrammets kurser i narurvetenskap och teknik och om, och i så fall hur, ämnesdidaktisk progression kommer till uttryck. Arbetet har inneburit att vi som lärarutbildare och forskare har utvecklat en större förståelse för det ämnesdidaktiska innehållet samt synliggjort möjligheter för kursutveckling relativt en tanke om ämnesdidaktisk progression.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?