To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Partnerskap mellan polis … - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Partnerskap mellan polis och medborgare: Polisens volontärer och Missing People Sweden

Other
Authors Sara Uhnoo
Cecilia Hansen Löfstrand
Published in Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
ISBN 978-91-88455-62-8
ISSN 1651-2855
Publisher Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Place of publication Stockholm
Publication year 2018
Published at Department of Sociology and Work Science
Language sv
Links https://www.mucf.se/sites/default/f...
Subject categories Sociology

Abstract

Etableringen av Polisens volontärer och Missing People Sweden utgör exempel på när medborgare donerar sin fritid och utför ideellt arbete för att skapa trygghet samt förebygga och hantera brottslighet. Volontärers medverkan i polisiärt arbete kan ses som en gåva till polisen, som kan medföra möjligheter, i termer av ökade personella resurser och förbättrad kommunikation mellan polis och allmänhet. Ur medborgarperspektiv ger det möjlighet till insyn i en relativt sluten myndighet och visst inflytande över polisens prioriteringar och arbete. En risk är dock att en hög grad av integration och ett ömsesidigt förtroende mellan polis och volontärer gör att gränserna mellan polisens respektive volontärernas arbetsuppgifter och ansvar suddas ut och blir otydliga. Detta skapar i sin tur en bristande transparens och rättssäkerhet, sett ur den vanliga medborgarens perspektiv.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?