To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Hur tolkas och tillämpas … - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Hur tolkas och tillämpas begreppet föräldraansvar vad gäller insatser till barn enligt LSS och ersättningar enligt SFB? Föräldraansvar till barn med funktionsnedsättningar.

Report
Authors Monica Larsson
Publisher Riksförbundet FUB
Place of publication Stockholm
Publication year 2018
Published at Department of Social Work
Language sv
Links www.fub.se/sites/www.fub.se/files/b...
Keywords Föräldraansvar, barn med funktionsnedsättningar, LSS, socialförsäkringsbalken (SFB)
Subject categories Law, Law and Society

Abstract

På uppdrag av Riksförbundet FUB har en granskning genomförts av tolkning och tillämpning av begreppet ”normalt föräldraansvar” och vad detta innebär i relation till olika stöd- och serviceinsatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vidare har Försäkringskassans tolkning och tillämpning av begreppet utifrån ersättningar som ges via Socialförsäkringsbalken (SFB) undersökts. Granskningen har genomförts av Monica Larsson, jurist och forskare vid institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, som också har skrivit rapporten.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?