To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Antibiotikaresistens – En… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Antibiotikaresistens – En Fråga om Kollektivt Handlande

Chapter in book
Authors Björn Rönnerstrand
Sverker C. Jagers
Felicia Robertson
Published in In Andersson, U., Ohlsson J., Ekengren Oscarsson H., Oskarson M. (eds) Larmar och gör sig till. Göteborgs universitet: SOM-institutet.
Pages 187-196
ISBN 978-91-89673-39-7
ISSN 0284-4788
Publisher SOM-Institutet
Place of publication Göteborg
Publication year 2017
Published at Department of Political Science
Centre for antibiotic resistance research, CARe
Pages 187-196
Language sv
Links https://som.gu.se/digitalAssets/164...
https://som.gu.se/publicerat/bocker...
Subject categories Political Science

Abstract

Antibiotikaresistens tillhör en av vår tids allvarligaste globala utmaningar. Den viktigaste orsaken bakom antibiotikaresistens är överanvändning av antibiotika, och därför är det centralt att konsumtionen av antibiotika minskas. Syftet med detta kapitel är att bättre förstå vilka faktorer som påverkar människors vilja att minska sin egen konsumtion av antibiotika till förmån för det allmänna bästa. Undersökningen tar fasta på betydelsen av respondenternas egen oro för ökad antibiotikaresistens, deras förtroende för sjukvården och den egna antibiotikaanvändningen. Analysen visar att 42 procent av respondenterna uppger att de kan tänka sig att avstå antibiotika, även om detta skulle kunna innebära att de riskerar några sjukdagar extra. Respondenter med hög grad av oro för ökad antibiotikaresistens och som själva inte använt antibiotika det senaste året uppvisar en större beredvillighet att avstå antibiotika. Däremot finner vi ingen koppling mellan respondenternas förtroende för sjukvården och viljan att avstå från att använda antibiotika.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?