To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Reklam är inte vad det en… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Reklam är inte vad det en gång var.

Journal article
Authors Oskar Broberg
Marcus Gianneschi
Published in Ekonomisk Debatt
Volume 44
Issue 8
Pages 55-66
ISSN 0345-2646
Publication year 2016
Published at Department of Economy and Society
Centre for Consumer Science
Pages 55-66
Language sv
Links www.nationalekonomi.se/sites/defaul...
Keywords reklam, marknadskommunikation, Sverige, ekonomisk historia
Subject categories Business Administration, Economic History

Abstract

Företagens sätt att förhålla sig till starka varumärken och reklam har genomgått lika stora förändringar som samhällsekonomin i stort under de senaste årtiondena. Det som en gång var reklam – annonser i dagstidningar – har i dag blivit marknadskommunikation integrerad i företagens totala värdekedjor. Vi beskriver utifrån ett historiskt material hur medielandskapet har vuxit och tekniken har genomgått snabba skiften, vilket har skapat entreprenöriella möjligheter i gränslandet mellan reklam och media, men även lett till utmaningar för det rådande regleringssystemet.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?