To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Landskap för friluftsliv?… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Landskap för friluftsliv? En diskussion av forskningserfarenheter från USA och Sverige, i relation till den Europeiska Landskapskonventionen

Conference contribution
Authors Daniel Laven
Katarina Saltzman
Published in Friluftsforskning 2011, 9-10 november 2011, Umeå
Publication year 2011
Published at Department of Conservation
Language sv
Subject categories Nature conservation and landscape management, Cultural Studies

Abstract

Att landskapet är en viktig resurs för friluftslivet är ingen nyhet. Under senare år har dock landskapets betydelse kommit att diskuteras på nya sätt och i nya sammanhang, såväl bland forskare som inom offentlig förvaltning. Den Europeiska Landskapskonventionen, som Sverige i år har anslutit sig till, slår fast att landskap av alla slag har betydelse för människors livskvalitet. Här omfattas både stadens och landsbygdens landskap, allt från erkänt vackra och välvårdade landskap till hårt exploaterade eller skräpiga och bortglömda landskap. Konventionen utgår i hög grad från människors perspektiv och definierar landskap som ”ett område sådant som det uppfattas av människor”. Mot bakgrund av de nya utmaningar som landskapskonventionen erbjuder, diskuterar här två forskare sina erfarenheter av landskapsforskning från skilda vetenskapliga och geografiska utgångspunkter. Daniel Laven har studerat skydd, förvaltning och utveckling av landskapet i ett antal National Heritage Areas i USA, medan Katarina Saltzman belyst människors relationer till natur och landskap i Sverige ur ett etnologiskt perspektiv. Båda har i sin forskning diskuterat landskap som en resurs för många olika intressen och aktiviteter, bland annat för turism och friluftsliv. Denna presentation hålls delvis på svenska, delvis på engelska.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?