To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Grundläggande vetenskapst… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Grundläggande vetenskapsteori: för psykologi och andra beteendevetenskaper

Textbook
Authors Carl Martin Allwood
Martin G. Erikson
ISBN 978-91-44-11415-6
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2017
Published at Department of Psychology
Language sv
Keywords Vetenskapsteori, psykologi, beteendevetenskap, vetenskapsstudier, vetenskapsfilosofi
Subject categories Psychology

Abstract

Vad är vetenskap? Vetenskapen påverkar våra liv på många olika sätt och att förstå vetenskapens förutsättningar och begränsningar är en viktig del av all högre utbildning. Denna bok presenterar olika perspektiv på vetenskap och vetenskapliga förhållningssätt och förmedlar på ett lättförståeligt sätt en realistisk bild av vetenskap och forskning inom beteendevetenskap, med tyngdpunkt på psykologi. I denna nya upplaga av boken har texten både breddats och fördjupats. Bland annat har diskussionen om vetenskapens sociala och kulturella kopplingar utvecklats, likaså kopplingen mellan vetenskapsteori och forskningsmetod. Först behandlas beteendevetenskaperna och en forskares vardag. Därefter presenteras ett antal grundläggande vetenskapsfilosofiska förhållningssätt och begrepp. Sedan följer en fördjupande presentation av skolbildningar såsom positivism, pragmatism, fenomenologi, hermeneutik, social konstruktivism, postkolonialism, genus- och feministisk forskning, etc. Boken belyser dessutom relationen mellan validitet och vetenskapsfilosofi. Därutöver behandlas vetenskapsstudier, alltså forskning om forskare och forskarsamhället. Grundläggande vetenskapsteori för psykologi och andra beteendevetenskaper kan användas på grundutbildningsnivå inom olika beteendevetenskapliga ämnen såsom psykologi, pedagogik, sociologi, vårdvetenskap och delar av företagsekonomi. Den passar också som introduktion för att förstå vad vetenskap är i många andra discipliner och sammanhang.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.gu.se/english/research/publication/?tipFriend=true&tipUrl=http%3A%2F%2Fwww.gu.se%2Fenglish%2Fresearch%2Fpublication%2F%3Fprint%3Dtrue%26publicationId%3D252048&publicationId=252048
Utskriftsdatum: 2020-01-24