To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Skatt på etableringsrätte… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Skatt på etableringsrätter - En kollision mellan inkomst- och mervärdebeskattningen?

Magazine article
Authors Patrik Emblad
Published in Skattenytt
Issue 11
Pages 790-803
ISSN 0346-1254
Publication year 2016
Published at Department of Law
Pages 790-803
Language sv
Keywords ettableringsrätt, inkomstskatt, mervärdeskatt, sjukvård i aktiebolagsform, upplåtelse av ettableringsrätt
Subject categories Financial law

Abstract

Inkomst- och mervärdeskatterätten tillhör samma rättsområdesfamilj, men är för den sakens skull inte särskilt besläktade. Mervärdeskatten är i sin nuvarande tappning ett barn av relativt modern tid med stark EU-rättslig prägel, medan inkomstskatterätten huvudsakligen är nationell. Det rör sig därför om två separata områden som i princip inte ska ta intryck från varandra. Emellertid kan de kollidera, vilket visarsig i efterdyningarna av en domsom kammarrätten meddelade tidigare i år om hur upplåtelse av en s.k. etableringsrätt ska mervärdebeskattas. I denna artikel diskuteras därför inkomst- och mervärdesskatterättsliga behandlingar av etableringsrätter. Studien görs utifrån ett rättssystematiskt perspektiv där innebörden av och gränserna för systematisk lagtolkning problematiseras.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.gu.se/english/research/publication/?tipFriend=true&tipUrl=http%3A%2F%2Fwww.gu.se%2Fenglish%2Fresearch%2Fpublication%2F%3Fprint%3Dtrue%26publicationId%3D244718&publicationId=244718
Utskriftsdatum: 2019-10-16