To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Kommunikation och interak… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Kommunikation och interaktion i slöjdundervisning

Conference contribution
Authors Joakim Andersson
Published in NOFA 6 Conference University Southern Denmark, Odense May 29-31
Publication year 2017
Published at School of Design and Crafts
Language sv
Keywords Slöjd, kommunikation, interaktion
Subject categories Didactics, Arts

Abstract

Syftet med denna presentation är att diskutera hur olika kommunikationsformer mellan studenter och lärare inom lärarutbildningen kan se ut i lärandesituationer när skicklighet och kompetens ska utvecklas i slöjdverksamheten. Under lärarstudentens utbildning till lärare för skolämnet slöjd ingår olika workshops där det ges möjlighet till att träna olika färdigheter och att bli kunnig i att slöjda. För att som lärare kunna undervisa i slöjdämnet är det viktigt att ha egen erfarenhet av hur det gradvis kan gå till att utveckla skicklighet och kunnande. Dels för egen utveckling av ämneskunnande, men också didaktisk kompetens att undervisa elever i sådana undervisnings- och lärandeprocessers. Det empiriska datamaterialet består av videoinspelningar från två olika workshoppar under sex dagar med workshoppar i träsvarvning på en slöjdlärarutbildning. Videodokumentation och analys är utförda efter etnografiskt inspirerade utgångspunkter (Goodwin, LeBaron & Streeck, 2011; Johansson, 2011; Knoblauch, Schnettler, Raab & Soeffner, 2009). Det inspelande materialet kännetecknas av studenternas interaktion. De använder sig av både verbala och icke-verbala kommunikationsformer. Jag är intresserad av att undersöka hur lärandeprocesser formas av olika kommunikationsformer och interaktioner, grupp- och individuella instruktioner och intryck när studenterna arbetar ensamma, hjälper andra eller får hjälp (jfr Johansson, 2002; Säljö, 2005). Jag vill diskutera hur kunskaperna utvecklas med hjälp av verktyg och material och sociala interaktioner i en hantverkskontext. Vad är det som gör att en person växlar mellan att arbeta ensam eller ta emot hjälp från andra? Hur utvecklas studenternas lärandeprocesser genom samtal och andra former av kommunikation exempelvis kroppsspråk, gester, ansiktsuttryck, handlingar med olika verktyg och artefakter? Hur sker kommunikationen mellan lärare-student, student- student och student-material-redskap och vilken funktion, fyller olika kommunikationsformer och instruktioner under arbetet?

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?