To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Arbetsmiljöarbete i polit… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Contact form
 


Note! If you want an answer on a question you must specify your email address
Arbetsmiljöarbete i politikstyrda och könssegregerade organisationer

Report chapter
Authors Vicki Johansson
Annika Theodorsson
Published in Arbetsmiljöveket, Arbetsmiljö och ohälsa i ett genusperspektiv. Rapport 2019:7
Publication year 2019
Published at School of Public Administration
Language en
Links https://www.av.se/globalassets/file...
Keywords Arbetsmiljö, kommuner, könsmaktsordningar, styrssytem, tillsyn
Subject categories Public Administration Studies, Work Sciences, Gender Studies

Abstract

I studien Arbetsmiljöarbete i politikstyrda och könssegregerade organisationer undersöker vi vilken betydelse kommunernas politisktadministrativa styrsystem och könsmaktsordningens styrka har för hur kommunala aktörer uppfattar och hanterar arbetsmiljön, arbetsmiljöarbetet och Arbetsmiljöverkets tillsynsinsatser. Studiens empiriska material består av en enkät till landets samtliga fullmäktigeledamöter samt fallstudier i fyra kommuner med skilda styrsystem och maktordningar. Studiens preliminära huvudresultat är att både styrsystem och maktordningens styrka påverkar kommunernas uppmärksamhetsfokus vilket i sin tur får betydelse för hur arbetsmiljön bedöms, arbetsmiljöproblem förklaras, arbetsmiljöarbete bedrivs och arbetsmiljöåtgärder prioriteras.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?