To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Fysioterapi vid huvudvärk… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Fysioterapi vid huvudvärk hos barn och ungdomar

Chapter in book
Authors Jane Carlsson
Mattias Linde
Published in Migrän och spänningshuvudvärk hos barn och tonåringar, Bo Larsson (red)
Pages 113-123
ISBN 9789144048277
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2009
Published at Institute of Neuroscience and Physiology, Department of Clinical Neuroscience and Rehabilitation
Pages 113-123
Language sv
Links www.studentlitteratur.se/o.o.i.s/11...
Subject categories Occupational physiology

Abstract

Återkommande huvudvärk är ett av de vanligaste hälsoproblemen bland barn och tonåringar. Tecken finns också som tyder på att ofta förekommande huvudvärk under senare år har ökat i förekomst i dessa åldersgrupper. Den är också kopplad till ökad förekomst av andra kroppsliga besvär och psykiska problem, nedsatt funktion i vardagen och sämre livskvalitet. Prognosen på såväl kort som lång sikt är också osäker för dessa individer. De vanligaste formerna av återkommande huvudvärk bland barn och ungdom, som inte beror på annan bakomliggande kroppslig eller psykisk sjukdom, är migrän och spänningshuvudvärk. Under senare år har kunskapen om förekomst, prognos, orsaker till sådan huvudvärk och psykosociala faktorer avsevärt ökat liksom om vilken behandling med läkemedel, psykologiska eller fysioterapeutiska metoder som kan minska besvären. Föreliggande bok är en starkt omarbetad upplaga av den första som utgavs till smärtåret 1998. Avsikten har varit att uppdatera innehållet i ljuset av senare års forskning och starka kunskapsutveckling. Då återkommande huvudvärk hos barn och ungdom är ett negligerat och starkt underbehandlat hälsoproblem är det en förhoppning att boken kan bidra till att fler får effektiv hjälp av det som finns att erbjuda i hälsovården. Förhoppningsvis ger boken också ett bättre underlag i valet av lämpliga bedömings- och behandlingsmetoder för dem som möter barn och ungdom med återkommande huvudvärk. Boken riktar sig främst till personal inom hälso- och sjukvård, men vänder sig också till tonåringar med återkommande huvudvärk, föräldrar, lärare och andra som vill öka sin kunskap och förståelse om detta angelägna hälsoproblem.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?