To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Statistiska varningssyste… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Statistiska varningssystem för hälsorisker

Report
Authors Eva M. Andersson
Marianne Frisén
Publisher University of Gothenburg
Place of publication Göteborg
Publication year 2008
Published at Department of Economics, Statistical Research Unit
Language sv
Keywords Surveillance, Monitoring, Outbreak, Quality Control, Followup
Subject categories Statistics

Abstract

Varningssystem behövs t.ex. vid intensivövervakning, smittskydd, miljörisker och kvalitetskontroll av vården. Statistiska varningssystem signalerar när det skett en väsentlig ändring och man vet vilka egenskaper systemet har. För varningssystem är det viktigt att larmet kommer snabbt efter förändringen utan att det blir många falsklarm. I ett varningssystem kan inte hypotesprövning på vanligt sätt användas. Det behövs istället speciell metodik. Enbart subjektiv övervakning av data medför stor bedömarvariation varför en kombination med ett statistiskt system kan vara av värde. Metodiken exemplifieras för influensaövervakning.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?