To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Kommunstorlek och demokra… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Kommunstorlek och demokrati

Book
Authors Folke Johansson
David Karlsson
Bengt Johansson
Ylva Norén Bretzer
ISBN 978-91-7164-284-4
Publisher Sveriges kommuner och landsting
Place of publication Stockholm
Publication year 2007
Published at School of Public Administration
Department of Journalism, Media and Communication (JMG)
Center for Public Sector Research (CEFOS)
Department of Political Science
Language sv
Links brs.skl.se/brsbibl/kata_documents/d...
Keywords Kommuner, kommunstorlek, demokrati, Sverige, demos, kommunpolitiker, förtroende, massmedier
Subject categories Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalization Studies), Public Administration Studies, Media and Communications

Abstract

Föreliggande rapport har utarbetats vid CEFOS, Centrum för forskning om offentlig sektor, Göteborgs universitet. Huvudsyftet har varit att ta fram aktuell och systematisk kunskap om den betydelse kommunstorleken har för hur den kommunala demokratin i Sverige fungerar. Rapporten bygger till största delen på reanalyser av ett befintligt omfattande empiriskt material som innefattar kommunstudier av såväl medborgare som politiker, studier av massmediers innehåll och de mer generella enkätundersökningar som sedan lång tid utförs vid SOM-institutet, Göteborgs universitet. Beträffande politiker har också nytt material samlats in. Huvudansvariga för rapporten är professor Folke Johansson och fil dr David Karlsson. Docent Bengt Johansson har medverkat med analys av massmedias roll och fil dr Ylva Norén Bretzer har medverkat med analys av förtroende för politiker.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?