To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Ringön - en hållbar del a… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Ringön - en hållbar del av Göteborg

Report
Authors Michael Koucky
Per Knutsson
ISBN 91 88376 30 3
Publisher Göteborg University
Place of publication Göteborg
Publication year 2005
Published at Department of Environmental and Regional Studies of the Human Condition, Human Ecology Section
Centre for Environment and Sustainability
Language sv
Links www.chalmers.se/gmv/SV/projekt/fall...
Keywords hållbar utveckling, Ringön, Göteborg
Subject categories Technology and social change

Abstract

Från mars till juni 2005 arbetade tolv studenter med olika utbildningsbakgrund från Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola med en fallstudie om industriområdet Ringön i centrala Göteborg. Fallstudien undersökte möjligheter för Ringöns utveckling på trettio års sikt och vill skapa större kunskap och förståelse för de faktorer och processer som påverkar områdets utveckling. Utgångspunkten är att utvecklingen ska vara hållbar, såväl ur ett ekologiskt som ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv. Fallstudiens centrala frågeställning var: På vilket sätt kan Ringön utvecklas fram till år 2035 och vad får det för konsekvenser för en hållbar utveckling i Göteborg?

Under fallstudien togs tre separata framtidsscenarier fram: industri, knutpunkt/rekreation och bostäder. Syftet med de olika scenarierna är att väcka tankar om hur ett framtida Ringön kan se ut. Industriscenariot innebär en modernare och mer miljöanpassad version av Ringön år 2005, det vill säga ett område som huvudsakligen utnyttjas för industriverksamheter. I knutpunkts /rekreationsscenariot har en kollektivtrafiksknutpunkt och en virtuell knutpunkt placerats på Ringön. Området har också förvandlats till ett grönt rekreationsområde med möjlighet till diverse aktiviteter. I bostadsscenariot ligger fokus på att använda Ringön för boende. Bostäderna placeras en bit in på Ringön och höjden på husen varierar, för att så många som möjligt ska kunna ta del av utsikten över älven.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?