To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Hur mår den svenska yrkes… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Hur mår den svenska yrkesfiskaren? En enkätundersökning om fiskelicensinnehavare, 2019

Report
Authors Maris Boyd Gillette
Milena Arias Schreiber
Vesa Tschernij
Madeleine Lundin
Sebastian Linke
Nathan Siegrist
Place of publication Göteborg
Publication year 2020
Published at School of Global Studies
Language en
Links hdl.handle.net/2077/64062
Keywords Fiske, producentorganisation, samhällsvetenskapliga miljöstudier, demokratiskt legitimerat politisk styrning av fiskeförvaltning
Subject categories Fishery, Other Social Sciences

Abstract

Hur mår den svenska yrkesfiskaren idag? För att utreda hur yrkesfiskare i dagens Sverige utövar sitt yrke, vilka utmaningar de möter, vilka frågor och problemområden de vill lyfta fram, och i vilken grad de är medlemmar i Sveriges erkända producentorganisationer (PO) har forskare vid Göteborgs universitet, i samarbete med Marint centrum i Simrishamn, skickat en enkät till Sveriges 835 fiskelicensinnehavare. Rapporten baseras på 351 respondenter, motsvarande 42% av alla Sveriges fiskelicensinnehavare. Enkäten var första steget i en längre undersökning som nu går in i en dialogfas.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?