To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Tolkning och utfyllning a… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Tolkning och utfyllning av avtal - något om utvecklingen i svensk rätt

Journal article
Authors Rolf Dotevall
Published in Liikejuridiikka
Issue 2
Pages 12
Publication year 2019
Published at Department of Law
Pages 12
Language sv
Keywords Avtal tolkning
Subject categories Private law

Abstract

För svensk rätts vidkommande kan man slå fast att den objektivt inriktade tolkningsmetoden är den som gäller. Till detta kan läggas att vad som brukar kallas en intersubjektiv tolkning, som går ut på att klarlägga vad parterna gemensamt avsett med avtalet, utgör ett komplement. Som jag nyss konstaterat gäller vid avtalstolkning att främst sådana förhållanden som i objektiv mening varit iakttagbara för part i samband med avtalsslutet får betydelse som tolkningsdata. För att omständigheten ska kunna beaktas är det tillräckligt att förhållandet i objektivt hänseende borde ha uppfattats av avtalspart.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?