To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Bedömning av kunnande i d… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Bedömning av kunnande i dans och teater inom gymnasieskolan

Conference contribution
Authors Pernilla Ahlstrand
Ninnie Andersson
Published in Konferens program
Publication year 2019
Published at Academy of Music and Drama
Language sv
Links https://neäl.se/wp-content/uploads/...
Keywords dans, teater, gymnasieskolan, ULFprojekt, bedömning
Subject categories Performing Arts, Pedagogical Work, Didactics

Abstract

I denna presentation kommer forskarna redogöra för ett pågående forskningsprojekt som beviljats ULF-medel under perioden 2019-2021. Projektet tar utgångspunkt i tidigare forskning som har visat att kunnande som tar sig gestaltande uttryck kan vara utmanande att artikulera på grund av dess tysta dimensioner och på grund av att delar av kunskaperna tas för givna. Det i sig blir problematiskt gällande hur undervisning planeras, hur kunskap värderas och hur bedömningar kommuniceras. Det övergripande syftet med projektet är att gemensamt i lärarlag formulera kvaliteter i relation till ett gestaltande arbete. Kvaliteterna blir användbara i planeringen av undervisning och som en konsekvens till bedömning. Learning study har valts som forskningsansats och skolutvecklingsmodell. Analysmetoden fenomenografi kommer användas på ett innovativt sätt där kunnande som tar sig gestaltande uttryck analyseras. Med stöd i analyser och gemensamt genomförda lektioner kommer undervisningsstöd att utarbetas tillsammans med verksamma gymnasielärare. Lärarstudenter inom ämneslärarutbildningen med inriktning dans och teater vid Göteborgs universitet kommer att involveras i projektet. Därigenom syftar projektet även till att stärka den vetenskapliga grunden inom lärarutbildning i konstnärliga ämnen samt bidra till forskningsresultat inom ett område som genom tidigare forskning visat sig vara utmanande.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?