To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

En hållbar förskola– loka… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

En hållbar förskola– lokala och globala framtidsperspektiv

Conference contribution
Authors Jonna Larsson
Ingrid Pramling Samuelsson
Published in Konferens; Forskning Pågår!
Publication year 2019
Published at Department of Education, Communication and Learning
Language en
Links https://uf.gu.se/aktuellt/konferens...
Keywords Agenda 2030, utbildning för hållbar utveckling, förskola, förskollärare, lokala och globala hållbarhetsperspektiv
Subject categories Pedagogy

Abstract

Föreläsningen tar sin utgångspunkt i centrala globala dokument samt i praktiknära forskning och ramar in förskolans verksamhet som en tillgång, likväl som en förutsättning, för att kunna bidra till måluppfyllelse kring mål 4 i Agenda 2030. Mål 4 tar fasta på utbildning som en rättighet samt att denna ska vara inkluderade och av god kvalitet, oavsett kön och ålder samt att all utbildning ska innefatta Utbildning för Hållbar Utveckling (UHU). Mål 4 lyfter också fram att förskola för barn är viktigt och pekar ut betydelsen av minst ett år av ’pre-primary education’. Föreläsningen lyfter fram grundläggande aspekter för att forma undervisning som bygger på en integration av ekologisk, social/kulturell och ekonomisk hållbarhet – det för att öka förskollärares kunskaper om hållbarhet samt lokala och globala framtidsperspektiv.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?