To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

När blir det plagiat? – E… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

När blir det plagiat? – En tvärsnittsstudie av studenters färdigheter och förmågor gällande fusk i form av plagiat

Journal article
Authors Tom Karlsson
Published in Högre Utbildning
Volume 9
Issue 2
Pages 32–47
ISSN 2000-7558
Publication year 2019
Published at School of Public Administration
Pages 32–47
Language sv
Links https://hogreutbildning.se/index.ph...
Keywords Plagiat, akademisk ohederlighet, undervisning, examination, fusk
Subject categories Pedagogy, Swedish language, Public Administration Studies

Abstract

Den här artikeln berör situationer då plagiat kan uppstå. Mer specifikt handlar artikeln om studenters färdigheter och förmågor när det kommer till plagiering eller situationer som skulle kunna förstås som plagiering. En enkät med nio olika situationer skapades i syfte att kartlägga studenters förmåga att identifiera när det kan handla om plagiat. 634 studenter på två olika institutioner vid Göteborgs universitet svarade på enkäten. Resultat och analys visar att studenter generellt hade god förmåga att identifiera enklare fall av plagiat, men klarade sig sämre i mer komplexa fall. Resultaten pekar vidare på att det framförallt är yngre studenter (födda på 90-talet) och akademiskt oerfarna som har lägre träffsäkerhet i sin identifikation. Artikeln avslutas med en reflektion kring undervisning och examination och lyfter särskilt fram tre delar: (i) vikten av att prata om plagiat, (ii) vikten av att arbeta med akademisk integritet och (iii) vikten av att arbeta med akademiskt oerfarna.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?