To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Kommunikation i det håndv… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Kommunikation i det håndværksmæssige læringsfelt

Conference contribution
Authors Joakim Andersson
Peter Hasselskog
Lone Brøns-Pedersen
Bent Illum
Published in Make&learn- Norfo konferens
Publication year 2019
Published at School of Design and Crafts
Language sv
Keywords Kommunikation, fiktivt, konkret
Subject categories Learning

Abstract

Med afsæt i kommunikationsforholdene i håndværksmæssig læring, her som kropslig læring, er der gennem flere projekter og undersøgelser arbejdet med at belyse dels hvilke kommunikationsformer der findes, og i hvilke fremtrædelsesformer og i hvilket tidsmæssigt omfang, de forekommer i feltet. I første del af arbejdet viste det sig, at hovedområdet i forbindelse med kommunikationen er forskellige forbindelser af verbalisering, handling og konkreter. Her fremkommer 7 kommunikationsformer traditionel tredimensionel gruppeinstruktion, verbal kommunikation, verbal kommunikation i forbindelse med værktøj, verbal kommunikation i forbindelse med kropstegn, alene med værktøjer, alene med kropstegn, taktil overførsel eller hånd mod hånd. I anden del af undersøgelsen påvistes det, at de forskellige kommunikationsformer har forskellige repræsentationer i form af, hvad vi benævner som kommunikative ressourcer. De kommunikative ressourcer er fiktiv, konkret, verbal og/eller kropslig. Et spændende område er her hvilken betydning forskellig anvendelse af såvel kommunikationsformer som kommunikative ressourcer kan have. Som det tredje led i undersøgelsen arbejdes der med at undersøge hvilke såvel bevidste som ubevidste årsager, der kan være til at undervisere vælger den kommunikationsform og kommunikative ressource, de vælger, og om der kan ses en sammen mellem valg af bestemte kommunikationsformer og kommunikative ressourcer og det faglige indhold i den håndværksmæssige læring. Fjerde og fremtidige undersøgelse vil fokusere på hvilken betydning kommunikationen fra læreren til eleven har for elevens læring.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?