To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Fysikbegreppets flyktighe… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Fysikbegreppets flyktighet: En konsekvens av kursplaneförändringar?

Conference paper
Authors Helena Johansson
Magnus Oskarsson
Peter Nyström
Published in Från forskning till fysikundervisning Bidrag från konferensen 10– 11 april 2018 i Lund arrangerad av Nationellt Resurscentrum för Fysik
ISBN 978-91-7929-980-4
Publisher Nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik (NATDID)
Place of publication Norrköping
Publication year 2019
Published at Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies
National Center for Mathematics Education, NCM
Language sv
Links liu.diva-portal.org/smash/get/diva2...
Subject categories , Physical Sciences

Abstract

TIMSS Advanced är en internationell studie om gymnasieelevers kunskaper i avancerad matematik och fysik. Studien har genomförts tre gånger, 1995, 2008 och 2015, och Sverige har deltagit alla tre gångerna. Resultaten från senaste studien visade att svenska gymnasieelever presterade bättre i matematik men sämre i fysik jämfört med resultaten från 2008. Normalt brukar prestationerna i matematik och fysik följas åt och det är därför intressant att undersöka tänkbara orsaker till de försämrade fysikresultaten. Resultatet visar för det första på försämrade resultat på uppgifter som tidigarelagts i undervisningen när de nya ämnesplanerna i fysik infördes 2011 och för det andra på försämrade resultat på uppgifter som mäter begreppsbildning i fysik. Detta kan tyda på att eleverna hade glömt områden som behandlades i undervisningen året innan provet gick, men kan också tyda på att elevernas kunskaper var alltför ytliga. Slutsatsen blir att man tydligare bör studera vad som händer när kurser och kursinnehåll förändras.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?