To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Från genomlevd till beprö… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Från genomlevd till beprövad erfarenhet

Chapter in book
Authors Anette Olin
Jonas Almqvist
Karim Hamza
Lisbeth Gyllander Torkildsen
Published in Didaktisk utvecklingsdialog. Lärares och skolledares professionella utveckling.
Pages 229-242
ISBN 978-91-44-12574-9
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2019
Published at Department of Education and Special Education
Pages 229-242
Language sv
Links https://www.studentlitteratur.se/?c...
Keywords Didaktik, professionell utveckling, beprövad erfarenhet, dialog
Subject categories Didactics

Abstract

I det här avslutande kapitlet vill vi belysa några aspekter som framträder i dialogerna om bokens elva didaktiska dilemman. I synnerhet vill vi peka på hur dialog leder till ny praktiknära didaktisk kunskap. Vi vill därefter fördjupa beskrivningen och problematisera den utvecklingsprocess som deltagande i didaktiska utvecklingsdialoger innebär. Avslutningsvis presenterar vi en konkret modell för hur didaktisk utvecklingsdialog kan genomföras på en skola. Modellen bygger på erfarenheter från arbetet med boken och det fortsatta arbetet på Öresundsgymnasiet. Denna så kallade LADIS-modellen kan användas av lärargrupper eller hela skolor som vill initiera ett utvecklingsarbete byggt på didaktisk utvecklingsdialog.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?