To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Digitala kompetenser i sv… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Digitala kompetenser i svenskämnet - tendenser i den reviderade läroplanen

Chapter in book
Authors Sylvana Sofkova Hashemi
Anna-Lena Godhe
Petra Magnusson
Published in I Nordenstam, A. & Parmenius-Swärd, S. (red.), Digitalt, Svensklärarföreningens årsskrift 2018.
Pages s. 100-116
ISBN 9789127457386
Publisher Natur & Kultur
Publication year 2019
Published at Department of Education, Communication and Learning
Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies
Pages s. 100-116
Language sv
Links www.svensklararforeningen.se/sla-20...
Keywords digital kompetens, svenskämnet, digitalisering i skolan, läroplan
Subject categories Educational Sciences, Didactics

Abstract

Från höstterminen 2018 ska undervisningen i svenska skolor stärka särskilt elevernas utveckling av digital kompetens enligt nya revideringar i styrdokumenten för grundskola och gymnasiet. Hur kommer digital kompetens till uttryck i kursplanerna och vad kan det komma att innebära för undervisning och för lärare? I denna artikel diskuterar vi och bringar reda i begrepp som är centrala för förståelsen av digitalisering i skolan. Vi är särskilt intresserade av hur digitaliseringen konkretiseras i svenskämnet i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017 (Skolverket, 2017) . Vi granskar specifikt formuleringar av revideringarna i läroplanen och ägnar oss åt hur läroplanen transformeras i relation till läsande och skrivande i ett digitaliserat samhälle, snarare än hur den realiseras i undervisningen, vilket är för tidigt för att uttala sig om i nuläget och som därmed får bli föremål för vidare studier. Formuleringar i läroplanerna är normativa och ger uttryck för vad som räknas som kunskap vid en viss tidpunkt och i en viss kontext. Att studera förändringar i läroplaner kan därför ge oss kunskaper om förändringar i formuleringen av vad som är viktig och legitim kunskap i samhället generellt och specifikt inom olika ämnen.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?