To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Sanna kvinnor, Emil Hillb… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Sanna kvinnor, Emil Hillbergs Pontus Bark och recensenterna. Receptionen av Anne Charlotte Lefflers pjäs Sanna kvinnor (1883) i några nordiska uppsättningar via dagstidningarnas recensioner

Chapter in book
Authors Birgitta Johansson Lindh
Published in I avantgardets skugga. Brytpunkter och kontinuitet i svensk teater kring 1900 / Rikard Hoogland (red.).
Pages 143-168
ISBN 978-91-88348-92-0
Publisher LIR.skrifter
Place of publication Göteborg
Publication year 2019
Published at Department of Literature, History of Ideas, and Religion
Pages 143-168
Language sv
Links hdl.handle.net/2077/59808
Keywords Dagstidningskritik, Det moderna genombrottet, Anne Charlotte Leffler, Emil Hillberg, skådespeleri, Dramatik, Teater, genus,
Subject categories Performing Arts, Performing Art Studies, Languages and Literature

Abstract

Kapitlet behandlar uppsättningar av Anne Charlotte Lefflers pjäs Sanna kvinnor på skandinaviska teatrar utifrån ett dagstidningmaterial. Mottagandet av urpremiären i Stockholm samt de uppsättningar som hade den populäre skådespelaren Emil Hillberg i rollen som Pontus Bark behandlas. Relationen mellan dramaturgi och skådespeleri undersöks: Vad som hände med dramaturgin och genusradikaliteten när en manlig skådespelare som den antagonistiska dramapersonen dominerade scenberättelsen? Hur förändrades kritikernas uppfattning och bedömning av pjäsen?

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?