To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Praktikteorier i allmänhe… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Praktikteorier i allmänhet och teorin om praktikarkitekturer i synnerhet

Chapter in book
Authors Lill Langelotz
Karin Rönnerman
Kathleen Mahon
Published in I I. Henning Loeb, L. Langelotz & K. Rönnerman (red.). Att utveckla utbildnignspraktiker. Analys, förståelse och förändring genom teorin om praktikarkitekturer
Pages 27 -43
ISBN 978-91-44-13212-9
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2019
Published at Department of Education and Special Education
Pages 27 -43
Language sv
Links https://www.studentlitteratur.se/?c...
Keywords praktikteori, teorin om praktikarkitekturer, arrangemang, projekt
Subject categories Pedagogical Work

Abstract

Vad är det som händer här (i det här klassrummet/lärarrummet/på personalmötet)? Hur kommer det sig? Det är de kanske två viktigaste frågorna att söka svar på om man - liksom vi - är intresserad av att studera, analysera och förstå olika (utbildnings-)praktiker. Det finns flera olika praktikteoretiska utgångspunkter men i det här kapitlet presenterar vi framförallt teorin om praktikarkitekturer för att ge en teoretisk grund för de kommande kapitlen i boken. Med utgångspunkt bland annat i våra egna studier visar vi hur teorin också kan kombineras med andra teoretiska resonemang för att på så vis få en djupare och mer nyanserad förståelse för de praktiker som studeras

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?