To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Polarisering i skolfrågor… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Polarisering i skolfrågor: Förändringar i svensk opinion mellan 2014 och 2018

Chapter in book
Authors Sverker Lindblad
Published in Ulrika Andersson, Björn Rönnerstrand, Patrik Öhberg & Annika Bergström (red) Storm och stiltje.
Pages 169-183
ISBN 978-91-89673-44-1
ISSN 0284-4788
Publisher Göteborgs Universitet: SOM-institutet
Place of publication Göteborg
Publication year 2019
Published at Department of Education and Special Education
Pages 169-183
Language sv
Links https://som.gu.se/digitalAssets/173...
Keywords opinionsundersökning, skolans omstrukturering, skolan som samhällsinstitution, internationella jämförelser av skolresultat, politisk polarisering
Subject categories Other Social Sciences, Pedagogy

Abstract

I den här studien undersöks förändringar inom opinionen över tid i uppfattningar om skolans kvalitet hos svenska folket och hur pass användbara allmänheten menar att internationella jämförelser är för att bedöma denna kvalitet. Sådana undersökningar är viktiga att göra mot bakgrund av den omstrukturering av svensk skola som ägt rum sedan början av 1990-talet med åtgärder som decentralisering, privatisering och inrättande av skolmarknader. Till dessa åtgärder har knutits olika former av kvalitets-granskning om vad som anses vara relevanta mått på hur skolan fungera. I politiska diskussioner har internationella jämförelser av elevers provresultat fått stor betydelse. Denna studie bygger på data insamlade i de nationella SOM-undersökningarna 2014, 2017 och 2018. Resultaten visar att förtroendet för skolan och dess lärare har ökat och att andelen som menar att kvaliteten i svensk skola har försämrats minskar. Tendenser till politisk polarisering inom opinionen kunde till viss del identifieras och diskuteras i termer av skolpolitiska perspektiv.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?