To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Automatisk förslag på trä… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Automatisk förslag på träningsövningar via strukturerad utredning av individens behov

Conference contribution
Authors Beatrix Algurén
Lars Martinsson
Published in Vitalis - Nordens ledande eHälsomöte
Publication year 2019
Published at Department of Food and Nutrition, and Sport Science
Language sv
Links https://vitalis.nu/programs/automat...
Keywords health informatics
Subject categories Sport and Fitness Sciences, Nursing, Physiotherapy

Abstract

Så enkelt kan det vara – får automatisk ett förslag på träningsövningar via en strukturerad och systematisk utredning av individens behov för fysisk aktivitet Dagens dokumentation ska vara enhetlig och ändamålsenligt för att möjliggöra informationsutbyte som behövs för att säkerställa kvalitet och säkerhet. WHO:s Klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) ingår bland annat i Socialstyrelsens fackspråk för vård och omsorg. ICF har ett bio-psyko-socialt perspektiv på hälsa och omfattar kroppsfunktioner och -strukturer, aktiviteter och delaktighet men även omgivningsfaktorer. Fysioterapeuterna och arbetsterapeuterna men även omsorgspersonal är några av yrkeskategorier som använder mer och mer ICF:s tankemodell och dess enhetliga begrepp och struktur i dokumentation. Individens behov för fysisk aktivitet kan till exempel omfatta kondition, rörlighet, balans, muskelstyrka, ledstabilitet och gångmönster. Träningsövningar kan delas in och systematiseras med samma struktur som till exempel vilken kroppsdel det ska tränas och vad som är syfte med träning (t.ex. rörlighet, styrka, kondition). Skulle journalsystemet skicka information till träningsprogrammet då skulle träningsprogrammet svara med ett förslag på urval av träningsövningar anpassad till individens behov. Tekniska standarder är en förutsättning för att kunna dela information och kunskap med andra system och är ett annat nyckelområde bredvid den semantiska interoperabiliteten inom ramen för Sveriges e-hälsa vision 2025. Ett exempel utifrån träningsprogrammet Mobilus Digital Rehab AB ges.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?