To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Logistikens grunder… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Logistikens grunder

Textbook
Authors Kent Lumsden
Gunnar Stefansson
Johan Woxenius
ISBN 9789144124827
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2019
Published at Department of Business Administration
Department of Business Administration, Industrial and Financial Management & Logistics
Centre for Environment and Sustainability
Northern LEAD
Language sv
Links https://www.studentlitteratur.se/#9...
Keywords Logistik, godstransport, supply chain management
Subject categories Transport Systems and Logistics, Business Administration

Abstract

Logistikens grunder ger både introduktion och fördjupning till logistikämnet. Jämfört med andra logistikböcker ges ett större djup inom godstransporter och logistikens verktyg. I boken förklaras centrala begrepp inom området såsom inköp, produktion, lagring, tidskonkurrens, kapitalbindning, distribution, försörjningskedjor, nätverk, trafikslag och hållbarhet. Perspektivet växlar mellan tillverkningsindustri och handel, transportföretag och samhälle. Texten är bearbetad i sin helhet och upplagan har uppdaterad statistik, terminologi, bilder, referenser och trender. Logistiken grunder är lämplig för ingenjörs- och ekonomutbildningar på högskolenivå men riktar sig även till mer praktiska utbildningar och till yrkesverksamma. Ambitionen är att fjärde upplagan ska vara ett fortsatt bra verktyg för fostran av nya generationer av logistiker och som referensverk.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?