To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Att bryta dödläget i klim… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Att bryta dödläget i klimatförhandlingarna?

Journal article
Authors Jens Ewald
Thomas Sterner
Published in Socialmedicinsk Tidskrift
Volume 96
Issue 3
Pages 311-322
ISSN 0037-833X
Publication year 2019
Published at Department of Economics, Environmental Economics Unit
Department of Economics
Pages 311-322
Language sv
Links socialmedicinsktidskrift.se/index.p...
Keywords Miljöekonomi; Klimatpolitik; Att gå före
Subject categories Economics

Abstract

De internationella klimatförhandlingarna har lämnat planetens öde till nationerna själva att avgöra. Det blev för svårt att förhandla fram ett bindande avtal för vad varje land skulle göra, så Parisavtalet bygger på frivillighet. De nödvändiga politiska styrmedlen behöver således implementeras lokalt, men behövs överallt. Det är svårt att få till politiskt. Därför riktas uppmärksamheten till några föregångsländer och deras roll i att leda den globala klimatpolitiken framåt. Klassisk teori om kollektivt handlande förutspår att länder kommer att agera själviskt och inte minska sina utsläpp. Ett bakomliggande antagande är att införande av klimatpolitik är kostsamt. Vi har genomfört en enkätundersökning med 537 forskare i miljöekonomi. Resultaten visar att de är av uppfattningen att proaktiv klimatpolitik snarare genererar ekonomiska vinster. The international climate negotiations have left the planet’s fate to the nations themselves to decide. It became too difficult to negotiate a binding agreement for what each country should do, thus, the Paris agreement is based on volunteerism. The necessary policy instruments need to be implemented locally, but are needed everywhere. This is politically challenging. Our attention turns to a few frontrunner countries and their role in leading global climate policy forward. Classical theory of collective action predicts that countries will act selfishly and not reduce their emissions. An underlying assumption is that the introduction of climate policy is costly. We have conducted a survey of 537 researchers in environmental economics. The results show that they are of the opinion that proactive climate policy rather generates economic gains.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?