To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Medborgarforskningen form… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Medborgarforskningen former: Perception, epistemisk representation och hybriditet

Chapter in book
Authors Dick Kasperowski
Niclas Hagen
Published in Vetenskapligt medborgarskap / Linda Soneryd, Göran Sundqvist (red.).
Pages 169-194
ISBN 9789144117249
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2019
Published at Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science
Pages 169-194
Language sv
Keywords Medborgarforskning, citizen science, epistemisk representation, hybriditet, STS
Subject categories Social Sciences Interdisciplinary, Theory of science, Sociology

Abstract

Dagens kunskapssamhälle präglas av en dubbelhet. Mer specialiserad kunskap skapar skillnader mellan experter och icke-experter. Den ökade specialiseringen har uppmärksammats som ett demokratiproblem, med risk för expertstyre och teknokrati. Samtidigt är allt fler medborgare högutbildade och dagens digitaliserade samhälle gör det lättare för fler att delta i både kunskapsproduktion och spridning av kunskap. Vetenskapligt medborgarskap bygger på pågående forskning och illustrerar med hjälp av empiriska fall vilken roll medborgare får i relation till expertkunskaper som ofta är vetenskapligt grundade. Medborgare kan förväntas vara passiva, de kan vara föremål för utbildningsinsatser, bjudas in som medaktörer i kunskapsproduktion, eller bidra med alternativa kunskaper och relevanta kritiska röster.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?