To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Empatisk nyfikenhet – att… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Empatisk nyfikenhet – att bemöta intolerans, hat och extremism i klassrummet

Chapter in book
Authors Christer Mattsson
Published in Dembra
Pages 24-33
ISBN 978-82-92988-67-1
Publisher Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret)
Place of publication Oslo
Publication year 2019
Published at Segerstedt Institute
Pages 24-33
Language sv
Links https://dembra.no/wp-content/upload...
Keywords Våldsbejakande extremism, pedagogiskt arbete, demokrati och undervisning, rasism
Subject categories Sociology, Pedagogical Work, Didactics, Pedagogy

Abstract

Artikeln avser att besvara frågan vad empatisk nyfikenhet kan vara och hur det kan bidra till olika pedagogiska professioners ar- bete med kontroversiella och konfliktfyllda frågor. Detta kommer göras både genom att ge en teoretisk utgångspunkt för begrep- pet och sedan beskriva hur det kan omsättas i pedagogiskt arbete. Då mitt primära fokus alltid har kretsat kring ungdomar som antar antidemokratiska värderingar och går in i rasistiska eller extremis- tiska subkulturer kommer mina referenser ligga nära det fältet.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?