To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Med kroppen som verktyg f… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Med kroppen som verktyg för process-inriktat lärande i konstarterna

Conference contribution
Authors Ylva Andersson
Ulla Tanggaard
Published in Kropp, Plats och Rum, NEÄL 2018, Göteborgs universitet
Publication year 2018
Published at Academy of Music and Drama
Language sv
Links https://hsm.gu.se/digitalAssets/170...
Subject categories Music, Didactics

Abstract

I Göteborg är lärarutbildningen hela universitetets angelägenhet. Detta innebär för Högskolan för scen och musik som institution att vi ibland står ansvariga för en hel kurs och ibland endast finns med som ett inslag i en annans institutions kurs. I förskollärarutbildningen är Högskolan för scen och musik ensamt ansvariga för en kurs. Skillnaden mellan den kurs vi ger och de kurser vi medverkar i är, på vilket sätt de estetiska uttrycken omtalas och används, och vilka mål som uttrycks med användningen av de estetiska uttrycken. I de kurser som andra institutioner ger finns ofta ett tydligt fokus på att lära något annat än konstformen i sig. Då vi tillhör en konstnärlig fakultet, där konstformerna bild (på institutionen HDK), dans, drama, teater och musik alla finns representerade, har behovet av att erbjuda studenterna ämnesspecifika kunskaper i varje konstform blivit tydligt för oss i kollegiet. Då “kunskap om estetiska lärprocesser” står som ett examensmål för förskollärarutbildningen är vår uppfattning att studenten behöver ämnesspecifika kunskaper för att förstå begreppet estetiska lärprocesser. I den kurs vi ger i förskollärarprogrammet har vi därför valt att fokusera på ämnesspecifika kunskaper om varje konstart, och att dessa skall leda till ett divergent prövande I och genom konstarterna utifrån de konvergenta respektive divergenta mål av estetiskt lärande som Lars Lindström(2012) beskriver. För att detta skall ske, uppmanar vi i kursen till ett prövande förhållningssätt, och att studenten skall gå in i en konstnärlig process. I detta arbete uppmuntrar vi studenterna att undersöka var de olika konstarterna möts och går in i varandra, i ett multimodalt lärande. Vi gör detta även utifrån Tomas Saars (2005) tankar om svag kontra stark estetik. Där den svaga estetiken ses som retrospektiv och återskapande av redan känd kunskap, medan den starka estetiken är prospektiv och utforskar och prövar där resultatet ännu inte är fixerat eller definierat. Vi vill i vår workshop få möjlighet att pröva en introduktion till konstnärlig process tillsammans med konferensdeltagarna, som vi arbetat fram i en av våra kurser på Högskolan för scen och musik. Detta gör vi i syfte att: genom konferensdeltagarnas upplevelser, uppfattningar och övriga tankar söka förstå fler dimensioner av deltagarperspektiv på introduktion till konstnärlig process i kursen. Vi som ska hålla i workshopen heter Ylwa Andersson (universitetsadjunkt i dramadidaktik) och Ulla Tanggaard (universitetsadjunkt i musikdidaktik) och arbetar på Högskolan för Scen och musik i Göteborg. Referens Lindström, L. (2012). Aesthetic learning About, In, With and Through the Arts: A curriculum study. International Journal of Art & Design Education 31. 2 (June 2012): 166-179. Saar, T. (2005). Konstens metoder och skolans träningslogik. Karlstad: Karlstad universitet.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?