To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

GOBI som förvärvsplattfor… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

GOBI som förvärvsplattform : Humanistiska bibliotekens erfarenheter

Report
Authors Andrea Carozzi Bjurström
Camilla Ekberg
Erik Byström
Publication year 2019
Published at Gothenburg University Library, Humanities Libraries
Language sv
Subject categories Other Humanities not elsewhere specified

Abstract

Vi avsåg att undersöka hur Humanistiska bibliotekens förvärv av enstaka e-böcker har utvecklats sedan övergången från EBook Library till GOBI Library Solutions som huvudsaklig förvärvsplattform. Statistik vi analyserat är: Ämnes- och förlagsmässig spridning och köp från förlag. Har andelen köp direkt från enskilda förlag kontra köp via aggregatorer ökat eller minskat, Användarvillkor, Kostnad. Har snittkostnaden per köpt e-bok påverkats. Leveranstid. Har den genomsnittliga leveranstiden påverkats. Hur skiljer sig leveranstiden för köp från aggregatorer och enskilda förlag med GOBI.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?